© 2010 DBC MEDIKAL


SLO | ENG

DEJAVNOST

OPERATIVNO SVETOVANJE


  iskanje marketinških rešitev

  realiziranje kreativnih idej

  treniranje zaposlenih

  spoštovanje vrednot

  novi načini razmišljanja

  spoštovanje in odnos do kupca


ANALIZA TRGA


  spremljanje navad kupcev

  upoštevanje navad kupcev

  zaznavanje novih trendov

  ustvarjanje novih trendov

  neprestano analiziranje zadovoljstva
   kupcev

  razumevanje potreb trga

  želje kupcev po novih izdelkih

  izobraževanje in ozaveščanje
   porabnikov


PREGLED STORITEV


  profesionalna prodaja

  skrb za zadovoljstvo kupcev

  negovanje vseh poslovnih odnosov

  dolgoročno sodelovanje z vsemi
   partnerji

  neprestano izboljševanje procesov dela

  organizacija samostojnih dogodkov

  sodelovanje pri dogodkih partnerjev

  spodbujanje altruizma